Barion Pixel

 

Adatvédelmi Tájékoztató Nyereményjátékhoz

A nyereményjáték adatkezelője a Szervező.

A Nyereményjáték során a Szervező egyrészt a Nyereményjáték lebonyolításával kapcsolatos adatokat gyűjti és kezeli, a résztvevő hozzájárulásával.

Másrészt a nyereményjáték során a résztvevőnek lehetősége van feliratkoznia a Szervező hirlevelére, külön hozzájárulás alapján. 

1.Az adatkezelés célja:

A nyereményjáték lebonyolítása, kapcsolattartás, a nyertes értesítése és a nyeremény átadása.

 1. Adatkezelő neve, elérhetőségei
 • Cégnév: Dr. Gőbölös Kinga E.V. (Szervező)
 • Székhely: 8000 Székesfehérvár, Vörösmarty u. 8.
 • E-mail cím: fogaszatikisokos@gmail.com
 • Telefonszám: +36-30/ 522-3082

3.Az adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja

4.A kezelt adatok

E-mail cím

5.A kezelt adatok tárolásának időtartama

A nyereményjáték időtartama alatt

6.Nyeremények:

 • 5 db utazós szett
 • 3 db fél órás online fogászati konzultáció
 • 1 db „Infinity csomag”

      Főnyeremény:

 • 1 db fogfehérítés + személyes konzultáció (helye: Sukoró, Fő u. 50.)

7.Nyereményjáték időtartama

Kérdőív kitöltésének határideje: augusztus 30.Sorsolás: szeptember 6. 

8.Az adatkezelés során a Résztvevőt megillető jogok

 • a tájékoztatáshoz való jog: Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet a Szervezőtől a személyes adatai kezeléséről. A Szervező a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat;
 • az adatok helyesbítéséhez való jog: Ön az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy a Szervező a személyes adatait helyesbítse;
 • az adatok törléséhez való jog: Önnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek a Szervező legkésőbb 5 napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha a Szervezőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre sem, ha a Rendelet 17. cikk (3) bekezdés b) pontjával összhangban a Szervező jogosult a személyes adatok további kezelésére (így például adózási kötelezettségek teljesítésével összefüggésben). A Nyereményjáték során azok a Résztvevők, akik töröltetni kívánják magukat és így személyes adataikat a Nyereményjátékban való részvételből, ezt bármikor, korlátozás és indokolás nélkül megtehetik a fent megadott e-mail címen
 •  a tiltakozás joga: Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Szervezőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a Szervező, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén és a Rendelet 21. cikk (1) bekezdésében foglalt esetben. A Szervező kijelenti, hogy a Nyereményjáték kapcsán kezelt személyes adatok felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára nem történik. A Szervező a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 5 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja.

Kérjük a Résztvevőket, hogy vegyék figyelembe, hogy a Szervező kötelessége kiadni a Résztvevők személyes adatait akkor, ha ezt jogszabály, bírósági vagy más hatósági határozat írja elő nekünk.

Amennyiben Ön szerint a Szervező megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (posta cím: 1363 Budapest, Pf.: 9., cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). A Szervező tájékoztatja továbbá, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések– a tájékoztatáshoz való jog: Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet a Szervezőtől a személyes adatai kezeléséről. A Szervező a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Kosár tartalma